You are here: Foswiki>Cosmo Web>CosmoPlMeeting2005>CosmoPlMeeting2006 (revision 11)EditAttach


COSMO-PL SPRING MEETING 2006

(english below)

Serdecznie zapraszamy kolegów w/lub blisko Polski zainteresowanych badaniami kosmologicznymi na małe spotkanie w Centrum Astronomii UMK, w piątek i sobotę 19-20 maja br. Głownym celem spotkania jest, aby rozmaite grupy kosmologów w Polsce poznały się wzajemnie, wiedziały czym zajmują się inni i ewentualnie podjęły współpracę. Kolegów z innych krajów oraz tych, którzy zajmują się fizyką cząstek, serdecznie witamy. Jeśli będą obecne osoby nie mówiące po polsku, zalecanym na spotkaniu będzie język angielski.

Potwierdzone są wykłady m.in.: Marka Biesiady (U Śląsk), Mariusza Dąbrowskiego (U Szczecin), Włodka Godłowskiego (OA-UJagelloński), Andrzeja Mareckiego (UMK Toruń), Bouda Roukemy (UMK Toruń), Agnieszki Szaniewskiej (UMK Toruń)

Proszę wysyłać ogłoszenie dalej as appropriate??? .

We warmly invite people in or near Poland interested in cosmology research to a small meeting organised at the Toruń Centre for Astronomy, UMK, Friday-Saturday 19-20 May 2006. The main aim is for people in the Polish community to become more familiar with each other's research. International colleagues and particle physicists are welcome to participate. If non-Polish speaking colleagues are present, then the use of English will be recommended.

Confirmed speakers include: Marek Biesiada (Univ Silesia), Mariusz Dąbrowski (Univ Szczecin), Włodek Godłowski (OA-Jagellonian University, Krakow), Andrzej Marecki (UMK Torun), Boud Roukema (UMK Torun), Agnieszka Szaniewska (UMK Torun)

Please redistribute this announcement as appropriate.

Pozdrawiam serdecznie
Local Organising Committee
cosmo-spotka at cosmo torun pl (publicly archived mailing list)
http://cosmo.torun.pl/cgi-bin/twiki/view/Cosmo/CosmoPlMeeting2006

Programme

See: http://cosmo.torun.pl/cgi-bin/twiki/view/Cosmo/CosmoPlMeeting2006Program

Registration

There is no registration cost. Speakers are required to register by 5 May, other participants are recommended to register, as follows.

Registration Step 1: Speakers ONLY

Speakers may register either by email or twiki.

Speaker registration by email

Send an email to cosmo-spotka malpa cosmo.torun.pl with name, institution, title, abstract. (This is a publicly archived mailing list.)

Speaker registration by twiki

Go to http://cosmo.torun.pl/cgi-bin/twiki/view/Cosmo/CosmoPlMeeting2006Program, register as a twiki user, and add name, institution, title, abstract to the program.

Registration Step 2: BOTH speakers and other participants

Go to http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/cosmo-pl and follow the instructions to subscribe yourself to the cosmo-pl mailing list. Announcements concerning the meeting will be sent to this list. Following the conference you may unsubscribe yourself from the list or remain subscribed as you wish.

Accommodation

An announcement regarding accommodation will be sent out to the cosmo-pl mailing list but here is some information in case you wish to organise your own accommodation. LOC working page: CosmoPlMeeting2006LOC

Scientific Organising Committee

M. Biesiada, M. Dąbrowski, W. Godłowski, A. Marecki, B. Roukema, A. Szaniewska have participated so far in scientific organising. You are welcome to help organise by subscribing to and emailing on http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/cosmo-spotka or by editing the twiki. Note the difference between the two lists: cosmo-spotka is for organising (lots of discussion), cosmo-pl is a low-volume list for brief announcements.

cosmo-pl announcements


old stuff: CosmoPlMeeting2006OldStuff
Edit | Attach | Print version | History: r16 | r12 < r11 < r10 < r9 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r11 - 06 Apr 2006, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback