You are here: Foswiki>Cosmo Web>PorozumienieCAK (revision 3)EditAttach
<< WebHome


Porozumienie Cząstek-Astrofizyka-Kosmologia

  • organising cosmology/astroparticle people in Poland in order to network with other European groups to make a network and get research funding

cosmo-pl mailing list

http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/cosmo-pl

www static

http://www.fuw.edu.pl/~porozumienie/

CAK wykłady

co dzień godziny sala instytut wykładowca(y)
cotygodniowe seminarium "Kosmologia i Fizyka Czastek" wtorek 13:30-15:00 sala SDT UW M. Demianski, B. Grzadkowski, Z. Lalak, S. Pokorski
wykład "Wstep do Kosmologii" wtorek 12:00 - 13:30 sala IPJ UW M. Olechowski
wykład "Particles and Gravity", dotyczacy wybranych problemow kosmologii czastek piątek 10:00 - 11:30 sala SDT UW Z. Lalak
wykład "Classical Field Theory" pon. 15:15-17:00 sala IPJ UW K. Meissner
wyklad "Teoria pola czastek elementarnych" piątek 14:15-16:00 sala IPJ UW P. Chankowski
warsztaty "Astroparticle and Collider Physics" środa 12:30-14:00 sala 118 IPJ UW M. Krawczyk, A. F. Zarnecki
wykład "Kosmologia" (wstęp), zimowy semestr wtorek 9:00-11:00 CAMK UMK B. Rudak
wykład monograficzny "Kształt Wszechświata", zimowy semestr piątek 13:00-15:00 KRA, Piwnice UMK B. Roukema
wykład+czw Kwantowa teoria pola, zimowy semestr czwartek+piątek 12:00-14:00 25+Klub, IF UMK A. Kossakowski
wykład+czw Klasyczna teoria pola, letni semestr pon+wt+czwart 12-14, 12-14, 10-12 30, 479, 30 UMK R. Mrugała


stary

meeting Mon 19.02.2007

Details at: ToK
Edit | Attach | Print version | History: r7 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r3 - 13 Mar 2007, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback