You are here: Foswiki>Cosmo Web>PorozumienieCAK (revision 5)EditAttach
<< WebHome


Porozumienie Cz±stek-Astrofizyka-Kosmologia

  • organising cosmology/astroparticle people in Poland in order to network with other European groups to make a network and get research funding

cosmo-pl mailing list

http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/cosmo-pl

www static

http://www.fuw.edu.pl/~porozumienie/

spotkanie 05.09.2007 @ Katowice

Dzień przed Matter To The Deepest: Recent Developments In Physics of Fundamental Interactions XXXI International Conference of Theoretical Physics, Ustroń, 5-11 September 2007, Poland http://prac.us.edu.pl/~us2007/ (też http://www.ifj.edu.pl/conf/other/ustron07.htm?lang=pl ) Organized by Institute of Physics, University of Silesia (Katowice).

CAK wykłady

co dzień godziny sala instytut wykładowca(y)Sorted ascending
seminaria kosmologiczne pi±tek 12.30   USzczecin  
wykład+ćw Kwantowa teoria pola, zimowy semestr czwartek+pi±tek 12:00-14:00 25+Klub, IF UMK A. Kossakowski
monograficzny V, Teoria zaburzeń kosmologicznych       UJ Andrzej Woszczyna
wykład V, Kosmologia relatywistyczna       UJ Andrzej Woszczyna
wykład monograficzny "Kształt Wszech¶wiata", zimowy semestr pi±tek 13:00-15:00 KRA, Piwnice UMK B. Roukema
wykład "Kosmologia" (wstęp), zimowy semestr wtorek 9:00-11:00 CAMK UMK B. Rudak
Kosmologia fizyczna       UJ Edward Malec
wykład IV/V, Teoria Oddziaływań Eletrosłabych       Henryk Czyż
wykład IV/V, Model Standardowy Cz±stek Elementarnych       Henryk Czyż/ Janusz Gluza
wykład III, Wstęp do Astrofizyki       Ilona Bednarek/Marek Biesiada
Wybrane zagadnienia ogolnej teorii wzglednosci i kosmologii, letni semestr dzień? 14.30 - 16.00 30 USzczecin J. Garecki
wykład IV/V, Fizyka czastek we wczesnym wszechswiecie       UJ J. Wosiek
wykład IV/V, Rozszerzenia Modelu Standardowego       Janusz Gluza
wykład III/IV, Wstęp do teorii Cz±stek Elementarnych       Janusz Gluza
wykład "Classical Field Theory" pon. 15:15-17:00 sala IPJ UW K. Meissner
wykład IV, Wstęp do Kwantowej Teorii Pola       Karol Kołodziej
wykład monog. V, Wczesny wszechswiat       UJ Lech Sokołowski
wykład+ćw Ogolna teoria wzglednosci i kosmologia, letni semestr pi±tek 8-12 311 USzczecin M. Dabrowski
cotygodniowe seminarium "Kosmologia i Fizyka Czastek" wtorek 13:30-15:00 sala SDT UW M. Demianski, B. Grzadkowski, Z. Lalak, S. Pokorski
warsztaty "Astroparticle and Collider Physics" ¶roda 12:30-14:00 sala 118 IPJ UW M. Krawczyk, A. F. Zarnecki
wykład "Wstep do Kosmologii" wtorek 12:00 - 13:30 sala IPJ UW M. Olechowski
wykład specjalistyczny III/IV, Ogólna Teoria Względno¶ci       Marek Biesiada
wykład IV/V, Fizyka Neutrin       Marek Zrałek
wykład III/IV, Relatywistyczna Mechanika Kwantowa       Marek Zrałek
wyklad "Teoria pola czastek elementarnych" pi±tek 14:15-16:00 sala IPJ UW P. Chankowski
monograficzny Fizyka wczesnego wszechswiata       IFJ PAN Piotr Bozek
wykład+ćw IV/V Ogolna teoria wzglednosci ¶roda+czwartek 9-12+10-12   UB Piotr Jaranowski
wykład+ćw Klasyczna teoria pola, letni semestr pon+wt+czwart 12-14, 12-14, 10-12 30, 479, 30 UMK R. Mrugała
wykład "Particles and Gravity", dotyczacy wybranych problemow kosmologii czastek pi±tek 10:00 - 11:30 sala SDT UW Z. Lalak


stary

meeting Mon 19.02.2007

Details at: ToK
Edit | Attach | Print version | History: r7 | r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r5 - 12 Apr 2007, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback