You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>ArekM (revision 4)EditAttach
 • Name: Arkadiusz Musieliński
 • Email: musielinski at astri.uni.torun.pl
 • Institute:
 • Institue:
 • Comment:

 • Chcialbym sie takze dowiedziec czegos wiecej na temat mozliwosci kolonizacji Marsa i budowy bazy obserwacyjnej na Ksiezycu, w tym celu przeczytam ksiazke Roberta Zubrina i Richarda Wagnera pt. "Czas Marsa".

 • Zamierzam takze dodac kilka wpisow do wikipedii, do ktorych beda odwolywaly linki wewnetrzne w pracy kolegi.

Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Edit | Attach | Print version | History: r8 | r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r4 - 19 Aug 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback