Backlinks to TomaszZdravkov in Main Web (Search all webs)

Results from Main web retrieved at 11:19 (Local)

DetekcjaGwiazdBozonowych
Main.TomaszZdravkov 26 Feb 2004 * Propozycje detekcji Poniżej zostały przedstawione kilka metod za pomoc±, których można by wykryć gwiazdy bozonowe. Teraz odpowiemy ...
GwiazdyBozonowe
Main.TomaszZdravkov 08 Jan 2004 * Czy gwiazdy bozonowe mog± być kandydatem na ciemn± materię? Pomysł gwiazd bozonowych narodził się ponad 30 lat temu w 1964 ...
Program
Main.TomaszZdravkov 26 Feb 2004 * Program ten porownuje predkosci dla roznych redshiftow. Roznica wynikajacapomiedzy tymi wielkosciami jest spowodowana tym, ze ...
TWikiUsers
List of Foswiki users Please take the time and add yourself to the list. To do that fill out the form in .TWikiRegistration. This will create an account for you which ...
WikipediaPLparadoks_Olberta
Main.TomaszZdravkov 29 Feb 2004 * Paradoks Olbreta również zwany paradoksem fotometrycznym; polega on na tym, że gdy patrzymy w nieskończonym Wszech¶wiecie wype ...
Number of topics: 5
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback