You are here: Foswiki>Cosmo Web>CosmoTeaching>TCfAVisitingCentre (revision 1)EditAttach
<< WebHome


visiting centre cosmo proposal

title: Dwunaściościana lustrowana jako analogią przestrzeni dwunaściościanowej Poincare

text wyjaśniający

naukowo Według matematyki Riemanna i teoria relatywistycznego Einsteina, trzy-wymiarowa przestrzeń Wszechświata może mieć ujemną, zerową lub dodatną krzywizną, a też rozmaite możliwości topologii. Jeden z możliwości sugerowana przez obserwacji satelit WMAPa i studiowana szczególnie w Paryżu, w Ulmie, w Japonii i też w północnym i południowym Ameryk, to przestrzeń dwunaściościanowa Poincare. Trudno to konstruować stucznie w sposobie dokładnym, ale tutaj dajmy analogię. Co jest to samo między dwunaściościaną lustrowaną a co może być naszą prawdziwą przestrzenią: wyrażenie, że przestrzeń jest nieskończona chociaż uzupełniony z wielu kopii jednego obiektu: Ciebie! Co są różnicy: rozmiar, i relacja między jedną ,,kopią" a następną powinno być translacja + rotacja (w tym projekcji) zamiast odbijanie się.

uwag Prosić odwiedzających do wejście maksimum (np.) 1 dorosła, 2 dzieci w jednym momencie

materiały

 • 12 ściany
  • każda ściana =
   • piątokąt z rozmiaru np 2 metr (zależy o wysokości sufitu budynku)
   • materiał dla celów naukowych: lustro
   • poparcie z punktu widzenia silności struktur: płyty drzewny? stalowy?
  • sufit = jeden z ścian
  • podłoge = jeden z ścian
 • szkielet = stal ?
  • zawiasy dla 1 ścian = dzrwi
 • światła - kilka światła w kilkach wierzchołkach

wykresy

 • ściana/sufit/podłoge:
  dodec_pentagon.png
 • od góry:
  dodec_topview.png
 • od pschodu:
  dodec_frontview.png

cechy

 • każde lustro odbije do środku - osoba wewnątrz ma poczucie, że jest w przestrzenie wielkim z wielomi kopii siebie

silność

 • struktur musi być wystarczający silne aby szkła nie będzie skasowane
 • geometryczna natura dwunaściościana sam daje niektóry poziom silności
 • lepiej dodawać silne zewnętrzne poparcie
  • np płyt stalowy na każdym ścianie
  • ewentualne poparcie od sufitu - doświadczenie z szkieletem drzewnego w KRA sugeruje, że byłby warto:
 • ewentalne poparcie od sufitu:
  dodec_support.png

precedentów

 • Najmniej jeden sześciościana lustrowana z tego typu istniał w muzeum w Brukseli w początku lat 1990'ych.
 • szkielet lekki, rozmiar jednego piątokąta ok. 1 metr, pokazawany zwykle w sterowni KRA, a dwa razy w Festiwalu Nauki i Sztuki

kosztoryś

 • 12 ściany * 500 PLN = 6000 PLN ?
 • szkielet stalowy = 2000 PLN ?
 • płyty stalowy zewnętrzny = 2000 PLN ?
 • płyn aby regularnie myć lustr = 30 PLN/rok ?
 • kilka światła = 70 PLN/rok?
 • razem 10 kPLN + 100 PLN/rok

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
dodec_frontview.pngpng dodec_frontview.png manage 20.3 K 24 Aug 2011 - 13:03 BoudRoukema  
dodec_pentagon.pngpng dodec_pentagon.png manage 7.2 K 24 Aug 2011 - 12:48 BoudRoukema  
dodec_support.pngpng dodec_support.png manage 29.6 K 24 Aug 2011 - 13:39 BoudRoukema  
dodec_topview.pngpng dodec_topview.png manage 23.8 K 24 Aug 2011 - 12:49 BoudRoukema  
Edit | Attach | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 24 Aug 2011, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback