You are here: Foswiki>Cosmo Web>CosmoTeaching>TCfAVisitingCentre (revision 2)EditAttach
<< WebHome


visiting centre cosmo proposal

Tytuł: Dwunaściościana lustrowana jako analogią przestrzeni dwunaściościanowej Poincare

opis/text wyjaśniający

Pokazujemy

naukowo Według matematyki Riemanna i teoria relatywistycznego Einsteina, trzy-wymiarowa przestrzeń Wszechświata może mieć ujemną, zerową lub dodatną krzywizną, a też rozmaite możliwości topologii. Jeden z możliwości sugerowana przez obserwacji satelit WMAPa i studiowana szczególnie w Paryżu, w Ulmie, w Japonii i też w północnym i południowym Ameryk, to przestrzeń dwunaściościanowa Poincare. Trudno to konstruować stucznie w sposobie dokładnym, ale tutaj dajmy analogię. Co jest to samo między dwunaściościaną lustrowaną a co może być naszą prawdziwą przestrzenią: wyrażenie, że przestrzeń jest nieskończona chociaż uzupełniony z wielu kopii jednego obiektu: Ciebie! Co są różnicy: rozmiar, i relacja między jedną ,,kopią" a następną powinno być translacja + rotacja (w tym projekcji) zamiast odbijanie się.

Sposób

Analogia (z kilka błędami), zob. ,,Pokazujemy"

Akcja

Wejście ciałem do środku dwunasćiościanie, zamykanie drzwi, oglądanie oczami około siebie

uwag Prosić odwiedzających do wejście maksimum (np.) 1 dorosła, 2 dzieci w jednym momencie

Warunki działania

 • prąd elektryczny lub baterii dla światła

materiały (Media + Potrzebne urządzenia)

 • 12 ściany
  • każda ściana =
   • piątokąt z rozmiaru np 2 metr (zależy o wysokości sufitu budynku)
   • materiał dla celów naukowych: lustro
   • poparcie z punktu widzenia silności struktur: płyty drzewny? stalowy?
  • sufit = jeden z ścian
  • podłoge = jeden z ścian
 • szkielet = stal ?
  • zawiasy dla 1 ścian = dzrwi
 • światła - kilka światła w kilkach wierzchołkach

wykresy

 • ściana/sufit/podłoge:
  dodec_pentagon.png
 • od góry:
  dodec_topview.png
 • od pschodu:
  dodec_frontview.png

cechy

 • każde lustro odbije do środku - osoba wewnątrz ma poczucie, że jest w przestrzenie wielkim z wielomi kopii siebie

silność

 • struktur musi być wystarczający silne aby szkła nie będzie skasowane
 • geometryczna natura dwunaściościana sam daje niektóry poziom silności
 • lepiej dodawać silne zewnętrzne poparcie
  • np płyt stalowy na każdym ścianie
  • ewentualne poparcie od sufitu - doświadczenie z szkieletem drzewnego w KRA sugeruje, że byłby warto:
 • ewentalne poparcie od sufitu:
  dodec_support.png

precedentów

 • Najmniej jeden sześciościana lustrowana z tego typu istniał w muzeum w Brukseli w początku lat 1990'ych.
 • szkielet lekki, rozmiar jednego piątokąta ok. 1 metr, pokazawany zwykle w sterowni KRA dwa razy w Festiwalu Nauki i Sztuki
 • Trójkąt (bez sufitu, bez podłogu) w Instytucie Fizyki UMK

koszt

 • 12 ściany * 500 PLN = 6000 PLN ?
 • szkielet stalowy = 2000 PLN ?
 • płyty stalowy zewnętrzny = 2000 PLN ?
 • płyn aby regularnie myć lustr = 30 PLN/rok ?
 • kilka światła = 70 PLN/rok?
 • razem 10 kPLN + 100 PLN/rok

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
dodec_frontview.pngpng dodec_frontview.png manage 20.3 K 24 Aug 2011 - 13:03 BoudRoukema  
dodec_pentagon.pngpng dodec_pentagon.png manage 7.2 K 24 Aug 2011 - 12:48 BoudRoukema  
dodec_support.pngpng dodec_support.png manage 29.6 K 24 Aug 2011 - 13:39 BoudRoukema  
dodec_topview.pngpng dodec_topview.png manage 23.8 K 24 Aug 2011 - 12:49 BoudRoukema  
Edit | Attach | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r2 - 24 Aug 2011, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback