Backlinks to FunkcjaDopasowania in Main Web (Search all webs)

Results from Main web retrieved at 00:24 (Local)

CezaryMigaszewski
Moje propozycje na zalicznie Cosmo.MonographCosmo : * SymulacjaWMAP Moje propozycje na zaliczenie Cosmo.CwPiwnicach * Zamierzam napisać programy z mechaniki ...
MetodaGradientowa
Program sluzy do szukania minimum funkcji dopasowania w przestrzeni parametrow opisujacy orbity planet. Wykorzystuje metode gradientowa opracowana przez autora tych ...
MonteCarlo
Metoda Monte Carlo jest losowa metoda numeryczna. Program znajduje w sposob losowy najlepsze parametry planet. Metoda ta nie jest zbyt wydajna. Polega na tym, ze losujemy ...
OpisTeoretyczny
Na skutek obecnosci planet krazacych wokol gwiazdy, gwiazda wykazyje zmieniajaca sie predkosc radialna. Model tego zjawiska: %$V_r (t) = \sum_{i=1}^{N} {K_i ( cos ...
Number of topics: 4
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback