You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>PawelKoziatek (revision 18)EditAttach
 • Name: Pawel Koziatek
 • Email: Pawel.Koziatek at astri.uni.torun.pl
 • Institute:
 • Institue: Toruń Centre for Astronomy
 • Comment:

 • Chciałbym dowiedzieć się czegoś o soposobach odkrywania planet i ewentualnych inteligentnych form życia poza naszym Układem Słonecznym. W tym celu chcę przeczytać książkę FrankaDrake'a pt. "Czy jest tam kto?-nauka w poszukiwaniu cywilizacji pozaziemskich".- ZROBIONE :)

 • Zamierzam przeczytać też książke Harry'ego Y. McSweena pt. "Od gwiezdnego pyłu do planet".- ZROBIONE :)

 • Dodać wpis do Wikipedii na temat: BurzeSłoneczne Done :)
 • Anyway, you've got your 2,5 points smile -- BoudRoukema - 01 Jun 2004

 • Zaliczenie CwPiwnicach: program wykorzystujacy metode eliminacji Gaussa :)
 • Wiec tak...program jest dosc obszerny i napisanie go nie bylo szybka operacja smile Sklada sie on z kilku czesci (ponad 5) i to pozwala mi miec nadzieje ze Pan BoudRoukema przyjmie takie zaliczenie kursu C smile
__
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
GaussikEXT Gaussik manage 9.9 K 19 Jan 2005 - 12:55 PawelKoziatek A tu juz skompilowany i przemianowany
gausik21.cc gausik21.c manage 4.4 K 19 Jan 2005 - 12:54 PawelKoziatek Program w postaci pliku textowego...
Edit | Attach | Print version | History: r27 | r19 < r18 < r17 < r16 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r18 - 19 Jan 2005, PawelKoziatek
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback