You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>PawelKoziatek (revision 19)EditAttach
  • Name: Pawel Koziatek
  • Email: Pawel.Koziatek at astri.uni.torun.pl
  • Institute:
  • Institue: Toruń Centre for Astronomy
  • Comment:

  • Chciałbym dowiedzieć się czegoś o soposobach odkrywania planet i ewentualnych inteligentnych form życia poza naszym Układem Słonecznym. W tym celu chcę przeczytać książkę FrankaDrake'a pt. "Czy jest tam kto?-nauka w poszukiwaniu cywilizacji pozaziemskich".- ZROBIONE :)

  • Zamierzam przeczytać też książke Harry'ego Y. McSweena pt. "Od gwiezdnego pyłu do planet".- ZROBIONE :)

  • Dodać wpis do Wikipedii na temat: BurzeSłoneczne Done :)
  • Anyway, you've got your 2,5 points smile -- BoudRoukema - 01 Jun 2004

  • Zaliczenie CwPiwnicach: program wykorzystujacy metode eliminacji Gaussa :) Sklada sie on z wiecej niz 5 czesci...
__
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
GaussEXT Gauss manage 9.9 K 21 Jan 2005 - 11:20 PawelKoziatek Po kompilacji...
GaussikEXT Gaussik manage 9.9 K 19 Jan 2005 - 12:55 PawelKoziatek A tu juz skompilowany i przemianowany
gausik21.cc gausik21.c manage 4.4 K 19 Jan 2005 - 12:54 PawelKoziatek Program w postaci pliku textowego...
Edit | Attach | Print version | History: r27 | r20 < r19 < r18 < r17 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r19 - 21 Jan 2005, PawelKoziatek
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback