Chronologische volgorde en relatieve getallen --- Introductie ---

" Chronologische volgorde en relatieve getallen " is een oefening met relatieve getallen.
Je moet historische gebeurtenissen op een getallenlijn plaatsen.


Hoeveel historische gebeurtenissen wil je op de getallenlijn zetten? , , ,

. The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: historische gebeurtenissen op een getallenlijn plaatsen interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, getallen, relatif, getallenlijn, chronologie, signed,relatieve