Wiskunde in de oudheid --- Introductie ---


Met welk onderwerp wil je beginnen ?
Hoe wil je de sommetjes opbouwen?
Hoeveel sommetjes achter elkaar?
Uitprinten op papier of een digitoets?
Een iets uitgebreider menu uitgebreider menu

The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: oefeningen met o.a. andere getallenstelsels interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra,arithmetic, speciale,oudheid,irak,geschiedenis,getallenstelsels,60 tallig,6 tallig,vwoplus,zestallig,zestigtallig,IRAK,egypte,mesopotamie