Projecties --- Introductie ---

Projecties is een oefening over het ontbinden van een vector in het vlak langs twee richtingen, en over de verkregen


Je wordt gevraagd naar de van de gegeven vector langs twee richtingen

Moeilijkheidsgraad : , , , (in de niveaus hoger dan 1, komen er ook overbodige lijnen bij)

. The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: een vector langs een gegeven richting projecteren of ontbinden interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, analysis, geometry, droite, projection, decomposition, vecteur, vector, projectie, ontbinding