WIMS: WWW Interactive Multipurpose Server

interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity

wimshomeabcd 4.13c

Documents Other languages: en ca cn de es fr it si

Mirrors
logo

WIMS Home page
Université de Nice
CSE Institute
East China Normal University
Université Paris-Sud
Università di Milano--Bicocca
Caen University
Institut Baix Penedès. El Vendrell
Serveur du lycée d'Arsonval (Brive)
Serveur de l'université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité

WIMS Home Site: http://wims.unice.fr/ Source codes

Activities

Rekenen met breuken, een verzameling oefeningen over breuken
OEF breuken, verzameling oefeningen met breuken.
Complex Shoot, Klik op de positie van een complex getal in het complexe vlak.
OEF ontbinden in factoren, haakjes wegwerken
Magisch Vierkant, een spelletje gebaseerd op het Magisch vierkant.
Klokrekenen, Over het rekenen met een klok
OEF Machten, een serie oefeningen over het werken met machten.
Lijnen kiezen, herken de lijn, door vergelijking of grafiek
OEF machten van 10, oefeningen met machten.
OEF vierkanten, collection of exercises on rectangles.
OEF (On)gelijkheden, oefeningen over (on)gelijkheden en stelsels vergelijkingen, niveau onderbouw.
OEF verhoudingen, verzameling oefeningen over verhoudingen.
Additieve figuren, plaats getallen in meetkundige figuren afhankelijk van condities op de sommen
OEF Tweedegraads, collectie oefeningen over tweedegraads vergelijkingen
OEF vierkantswortels, collectie oefeningen over reële vierkantswortels
OEF Goniometrie 1, goniometrie
Teken de afgeleide, gegeven is de grafiek van een functie, teken de afgeleide. Gebruikt java.
OEF Linsys 2x2, verzameling oefeningen over elementaire lineaire stelsels 2x2.
Werken met Breuken (deel 2), breuken en vermenigvuldigen,optellen,aftrekken,vereenvoudigen en delen.
Kwadratsche polynomen, herken de grafiek van een kwadratische veelterm
OEF clock, een verzameling oefeningen over klok kijken.
OEF lineaire functies - II, collectie oefeningen over lineaire functies, met uitleg
Quizz complex, oefenen met complexe getallen.
Statitiek I, een verzameling oefeningen over de beginselen van Statistiek.
Graphic addition, herken de grafiek van f(x)+g(x) uit f en g, enz.
Coincidence sinus, Bepaal de goniometrische functie aan de hand van een grafiek.
Binaire Oefeningen, elementaire oefeningen met het tweetallige getallen stelsel
OEF nombres relatifs, collection d'exercices sur les nombres relatifs
Circular draw, teken de omgeschreven/ingeschreven cirkel van een driehoek.Benodigd Java
Vergelijkingen, maak de vergelijking af, drag & drop oefeningen.
Function draw, Teken een functie aan de hand van een gegeven grafiek , java noodzakelijk
Segfrac, splits breuken in een som van kleinere breuken
Morse Training, codeer/decodeer een text in morse
Quizz integration, elementaire integraal rekening.
Geef de volgorde, rangschik getallen op goede volgde
OEF differentiëren, oefenen met de afgeleide.
OEF Driehoeken, collection of exercises on triangles.
SQRT shoot, bepaal op de wortels van een complex getal, vereist java.
Teken een complexe vergelijking, teken een vergelijking in het complexe vlak, vereist java.
OEF percentage, verzameling oefeningen over percentages
OEF schalen, collectie oefeningen over schalen, oppervlakken en volumes
ggd Euclides, berekening van de ggd met behulp van het algoritme van Euclides.
Goniometrie, een serie simpele opgaven over het begin van gioniometrie
OEF arithmetiek, collectie oefeningen over deling met rest en ggd's uitrekenen
OEF verhoudingen II, verzameling oefeningen over verhoudingen (niveau 2).
Chronologische volgorde en relatieve getallen, historische gebeurtenissen op een getallenlijn plaatsen
Inequality zone, bepaal de ongelijkheden
OEF Pythagoras, collectie oefeningen over de stelling van Pythagoras voor rechthoekige driekhoeken.
OEF lineaire functies, collectie oefeningen over lineaire functies
OEF Thales, collectie oefeningen over de stelling van Thales voor driehoeken
OEF ohm, oefenen met de wet van Ohm.
OEF Pythagoras 2, oefeningen mbt de stelling van Pythagoras.
OEF rechte lijn in een vlak, verzameling oefeningen over rechte lijnen en vergelijkingen
Oefenen met differentiëren, Het Oefenen met differentiëren.
OEF snelheid, verzameling oefeningen over snelheden
Simpele vergelijkingen oplossen, Het oplossen van eenvoudige vergelijkingen (een pril begin).
Graden naar radialen en andersom, graden naar radialen en eenheidscirkel.
OEF engelse werkwoorden, onregelmatige engelse werkwoorden oefenen
OEF électricité 0, collection d'exercices simples d'électricité.
SQRT draw, teken de wortels van een complex getal, vereist java.
Procentrekenen, Het rekenen met procenten
Goniometrie, Een begin met goniometrie.
Rekenregels, rekenregels & voorrangsregels.
Oplossen van tweedegraads vergelijkingen, Bepaal de wortels van tweedegraads vergelijkingen
Domein en Bereik, bepaal het domein en bereik.
Rechte lijnen, een algebra module over rechte lijnen.
OEF statistiek, collectie oefeningen over statistiek
OEF RC, oefeningen met RC/LE kringen met sinusvormige signalen.
Werken met breuken, een module voor de eerste klassen. Oefenen met breuken
Oefenen met de ABC-formule, Oefenen met de abc-formule
Projecties, een vector langs een gegeven richting projecteren of ontbinden
Oefenen met grafiek lezen., lezen van grafieken, staafdiagrammen cirkeldiagrammen.
Rekenen met eenheden, omrekenen van diverse eenheden en afronden
Asymptoten, Bepaal de asymptoten van verschillende functies.
Eenvoudige polynomen, derdegraads vergelijkingen en hoger
Introductie Machtsverheffen, Een module over machtsverheffen
Goniometrie: eigenschappen van de goniometrische functie., Goniometrie en het amplitude de frequentie en de evenwichtslijn
Oefenen met Rijen en Reeksen, Werken met rijen en reeksen
Goniografieken, klik op of in de juiste grafiek
Een begin met complexe getallen, Oefenen met complexe getallen.
OEF hoeken, hoek.
Optellen en Vermenigvuldigen, Optellen en Vermenigvulden van allerlei dingen
H3 variabelen., Werken met variabelen.
Goniometrie; herleiden van een functievoorschrft, heleiden van een functievoorschrif m.b.v. een applet.
Snijpunten en Ongelijkheden, snijpunten en ongelijkheden.
Oefenen met groeifactoren, Werken met groeifactoren
Snijpunten en ongelijkheden, Snijpunten en een begin met ongelijkheden.
Oefenen met Variabelen, eenvoudige vingeroefeningen over rekenen met variabelen (H1/H2)
Werken met Machten en Wortels, vingeroefeningen over machten en wortels
Oefenen met Vergelijkingen., Werken met vergelijkingen met daarin; wortels, exponenten, logaritmen en goniometrische functies.
Oefenen met integraalrekening, Het oefenenen met integreren.
Tabellen en grafieken van functies en formules, Oefeningen over het werken met tabellen en lineaire formules
Statistiek 1, Een statistiek module (H4) over de standaardafwijking,mediaan,boxplot,histogram en meer.
Wiskunde in de oudheid, oefeningen met o.a. andere getallenstelsels
Statistiek II, Een statistiek module (H4, H5) over de normale verdeling.
Statistiek III, Een statistiek module (H4) over de Kans
Invulrijen, Zoek de vreemde eend
Tangent 2D, Zoek de raaklijn of loodlijn van een curve.
OEF complex, oefenen met complexe getallen.
OEF combinatoriek, oefenen met combinaties en permutaties.
Tekenverloop - Ongelijkheden, oefenen met het tekenverloop van functies en ongelijkheden.
Oefenen met toenamendiagrammen., Teken het toenamendiagram. Rekenen met differentiequotiënten.
H4 variabelen., Werken met variabelen.
Functieonderzoek en ongelijkheid, oefenen met het tekenverloop van functies en ongelijkheden.
Verschuiven van grafieken, een serie oefeningen over grafiek herkenning.
Vergelijkingen, Het oplossen van diverse vergelijkingen
Statistiek Basis, Een statistiek module over informatie verwerking en statistiek (H2)
Ruimtelijke Lichamen, Oefenen met de naamgeving van ruimtelijke objecten.
Breuken en Variabelen, oefenen met breuken en variabelen.
Meetkunde II, Module voor het VMBO, over meetkundige figuren
Meetkunde I, module voor het VMBO over hoeken & kijklijnen.


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.